Wat is stemmen horen?

Wat is Stemmen Horen?

Stemmen horen is een verschijnsel waarbij je een of meerdere mensen hoort spreken die andere mensen niet kunnen horen. Voor sommige mensen geeft het horen van stemmen veel problemen. Omdat ze het zo vaak horen dat het de concentratie verstoort,omdat de stemmen nare dingen zeggen, of bijvoorbeeld (gevaarlijke) opdrachten geven.

De medische term voor stemmen horen is ‘auditieve hallucinaties’. De inhoud van de stemmen kan erg negatief zijn, wat mensen bang en onzeker kan maken. Vaak gaat stemmen horen gepaard met andere klachten, zoals achterdocht, somberheid en een laag zelfgevoel. Ook verlopen sociale contacten soms moeilijker.

Stemmen horen is niet zeldzaam. Eigenlijk hoort iedereen wel is een stem. (zoals bijvoorbeeld je naam horen roepen zonder dat er iemand in de buurt is) Maar sommige mensen horen hele zinnen of verhalen en hebben er last van. De één hoort ze continu, de ander met flarden, maar de mensen die er veel last van hebben krijgen vaak negatieve inhoud te horen, wat het angstig maakt en voor een laag zelfbeeld zorgt.

Een aantal voorbeelden van negatieve inhoud op je zelfbeeld:

“Je bent het niet waard..”
“Je bent lelijk en dik..”
“Je moet dood..”
“Niemand wil jou..Ze haten je!”

Je kan je voorstellen dat als je stemmen hoort, je concentratie er niet beter op wordt. Je kan je aandacht moeilijk bij een gesprek houden of hebt bijvoorbeeld moeite met een boek lezen.
Ook opdrachten horen is een veel voorkomend gebeuren. Dit kunnen kleine, onschuldige opdrachten zijn, maar het kan ook een gevaarlijke opdracht zijn zoals bijvoorbeeld het aanzetten tot automutilatie.(zelfbeschadiging)

Stemmen horen komt niet alleen voor bij psychiatrische ziektebeelden. Soms horen dove, of slechthorende mensen stemmen, of mensen met MS, een tumor of ontsteking. Ook bij dementie, epilepsie en parkinson komt stemmen horen voor.